Meteen naar de inhoud

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) zoekt lid Raad van Toezicht

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) zoekt per 1-1-2017 een lid voor de Raad van Toezicht

Het AFK investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 en regelingen voor eenmalige financiering. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten op gebied van talent(ontwikkeling) en kunstfinanciering, waaronder de Amsterdamprijs voor de Kunst, de 3Package Deal voor internationaal toptalent en de amsterdamsecultuurlening.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij het AFK. De Raad heeft onder meer de volgende taken:

 • het met gericht advies terzijde staan van de directie;
 • vertegenwoordiging van het fonds in de richting van diverse stakeholders;
 • vaststellen van de regels die gelden voor het toekennen van subsidies en prijzen;
 • vaststellen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening);
 • goedkeuren van het jaarplan en (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting

De Raad van Toezicht van het AFK vergadert minimaal vier keer per jaar. De Raad onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

De leden van de Raad van Toezicht:

 • beschikken over functionele onafhankelijkheid / zijn geen direct belanghebbenden van het fonds;
 • bezitten aantoonbare culturele bagage, alsmede ervaring met en gedegen kennis van de kunst- en cultuursector in Amsterdam
 • beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk dat van belang is voor het fonds
 • weten een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand

Profiel kandidaat

Bij de selectie van een nieuw lid wordt naast het voorgaande, specifiek bezien in hoeverre de kandidaat kennis en/of ervaring heeft met:

 • het besturen, leiden en/of organiseren van een fonds;
 • de positie en de belangen van kunstinstellingen en kunstenaars in Amsterdam;
 • bestuursrechtelijke en politieke verhoudingen in de kunstsector;
 • gemeentepolitiek, gemeentelijk en/of landelijk cultuursubsidiebeleid;
 • organisatie- en personeelsbeleid; administratieve organisatie en intern beheer; marketing en communicatie; innovatie in het culturele domein;
 • ondernemerschap, werkgeverschap en/of als bestuurder.

Vergoeding

De leden van de Raad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte onkosten.

Meer informatie

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van het AFK. Een kopie van de statuten kan worden opgevraagd bij het secretariaat van het AFK.

Reageren

Stuur uw motivatie en CV vóór maandag 10 oktober 2016 aan Heikelien Verrijn Stuart, voorzitter van de Raad van Toezicht van het AFK, via secretariaat@afk.nl. Vragen? Bel: 020 – 52 00 520 of mail secretariaat@afk.nl. Kijk ook op onze website: www.afk.nl

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5€ / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands