Een flinke groep vrouwen, hun huid alle kleuren bruin, wit en zwart, hun borsten en borstjes flink hoppend op de maat van stappende en rennende bewegingen op de plaats, zwermt bij binnenkomst van de zaal in de Brakke Grond rond de eigen as. Legacy is een intieme voorstelling die in alle opzichten losjes op en neer beweegt tussen concert, performance, ritueel, pure dans en participatie.

Niet laten opjutten

Verhalen over zwarte vrouwen die het lot in eigen handen namen en dat met de dood of een ander gruwelijk offer moesten bekopen, vormen het uitgangspunt van Legacy. Maar de voorstelling ademt een standvastige rust en doelbewuste nonchalance uit, alsof Beugré geen zin heeft om zich te laten opjutten en heftige politieke statements te maken.