Skip to content

Amsterdam Fund for the Arts (AFK) seeks Supervisory Board member

Amsterdam Fund for the Arts (AFK) is seeking a member for the Supervisory Board as of 1-1-2017

Het AFK investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 en regelingen voor eenmalige financiering. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten op gebied van talent(ontwikkeling) en kunstfinanciering, waaronder de Amsterdamprijs voor de Kunst, de 3Package Deal voor internationaal toptalent en de amsterdamsecultuurlening.nl

Supervisory Board

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij het AFK. De Raad heeft onder meer de volgende taken:

 • het met gericht advies terzijde staan van de directie;
 • vertegenwoordiging van het fonds in de richting van diverse stakeholders;
 • vaststellen van de regels die gelden voor het toekennen van subsidies en prijzen;
 • vaststellen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening);
 • goedkeuren van het jaarplan en (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting

De Raad van Toezicht van het AFK vergadert minimaal vier keer per jaar. De Raad onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

Supervisory Board members:

 • beschikken over functionele onafhankelijkheid / zijn geen direct belanghebbenden van het fonds;
 • bezitten aantoonbare culturele bagage, alsmede ervaring met en gedegen kennis van de kunst- en cultuursector in Amsterdam
 • beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk dat van belang is voor het fonds
 • weten een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand

Profile of candidate

Bij de selectie van een nieuw lid wordt naast het voorgaande, specifiek bezien in hoeverre de kandidaat kennis en/of ervaring heeft met:

 • het besturen, leiden en/of organiseren van een fonds;
 • de positie en de belangen van kunstinstellingen en kunstenaars in Amsterdam;
 • bestuursrechtelijke en politieke verhoudingen in de kunstsector;
 • gemeentepolitiek, gemeentelijk en/of landelijk cultuursubsidiebeleid;
 • organisatie- en personeelsbeleid; administratieve organisatie en intern beheer; marketing en communicatie; innovatie in het culturele domein;
 • ondernemerschap, werkgeverschap en/of als bestuurder.

Reimbursement

De leden van de Raad genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte onkosten.

More information

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van het AFK. Een kopie van de statuten kan worden opgevraagd bij het secretariaat van het AFK.

Respond

Stuur uw motivatie en CV vóór maandag 10 oktober 2016 aan Heikelien Verrijn Stuart, voorzitter van de Raad van Toezicht van het AFK, via secretariaat@afk.nl. Vragen? Bel: 020 – 52 00 520 of mail secretariaat@afk.nl. Kijk ook op onze website: www.afk.nl

one of our members

Members of Culture Press co-own our cooperative for a small monthly or annual fee, and may also contribute content to the site when appropriate. For members with an institutional membership, we offer the possibility of posting their press releases unabridged. Also want to become a member? You can. Please visit this pageView Author posts

Private Membership (month)
5€ / Maand
For natural persons and self-employed persons.
No annoying banners
A special newsletter
Own mastodon account
Access to our archives
Small Membership (month)
18€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of less than €250,000 per year
No annoying banners
A premium newsletter
All our podcasts
Your own Mastodon account
Access to archives
Posting press releases yourself
Extra attention in news coverage
Large Membership (month)
36€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of more than €250,000 per year.
No annoying banners
A special newsletter
Your own Mastodon account
Access to archives
Share press releases with our audience
Extra attention in news coverage
Premium Newsletter (substack)
5 trial subscriptions
All our podcasts

Payments are made via iDeal, Paypal, Credit Card, Bancontact or Direct Debit. If you prefer to pay manually, based on an invoice in advance, we charge a 10€ administration fee

*Only for annual membership or after 12 monthly payments

en_GBEnglish (UK)