Skip to content

Wanted: Advisors one-off grants - Amsterdam Fund for the Arts (AFK)

Vacature: Single-grant consultants – Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) Per 1 maart 2017

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 en regelingen voor eenmalige financiering (projectsubsidies en ontwikkelbudget). Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten op gebied van talent(ontwikkeling) en kunstfinanciering, waaronder de Amsterdamprijs voor de Kunst, de 3Package Deal voor internationaal toptalent en de Amsterdamse Cultuurlening.

Single-grant consultants

Het AFK kan een aanvraag ter advisering voorleggen aan een adviseur of adviesvergadering. Hij/zij verstrekt adviezen digitaal. De adviseur geeft advies over kwaliteit, bereik en belang van de aanvragen in kwestie en neemt daarbij de regelingen, doelen en prioriteiten van het AFK als uitgangspunt. De doelen zijn opgenomen in de regelingen van de eenmalige subsidies waaronder de regeling Professionele Kunst en de regeling Cultuurparticipatie. De adviseur is in staat om zijn rol binnen het adviestraject objectief en onpartijdig in te vullen.

De Raad van Toezicht van het AFK benoemt de adviseur op voordracht van de directeur-bestuurder. De benoeming gaat in op 1 maart 2017 en geldt voor een periode van drie jaar. Bij de samenstelling van de adviescommissies wordt gestreefd naar variëteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond.

Advisers one-off grants:

Adviseurs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst zijn voortdurend op de hoogte van het lopende kunst- en cultuuraanbod binnen de stad en bezitten een breed analytisch vermogen. De adviseur heeft onder meer de volgende taken:

 • het nauwkeurig en in vertrouwelijkheid beoordelen van zijn/haar dossiers
 • een duidelijk en goed beargumenteerd advies op te stellen
 • te werken binnen de door het fonds gestelde deadlines
 • het inzetten van zijn/haar deskundigheid, ook op onderwerpen buiten het eigen specialisme
 • het bezoeken en (kort) evalueren van de uitgevoerde en door het AFK ondersteunde projecten
 • desgevraagd pro-actief meedenken over aandachtspunten binnen het beleid van het AFK

Profile of candidate

 • minimaal HBO-denkniveau en goede kennis van de Nederlandse taal
 • gedegen discipline-brede vakkennis en aantoonbare betrokkenheid bij (minimaal) één specifieke discipline (theater, dans, muziek/muziektheater, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving (waaronder mode), film, letteren, community art, talentontwikkeling en amateurkunst)
 • in staat zijn om een onafhankelijke en objectieve positie in te nemen als adviseur
 • kennis van de actuele ontwikkelingen in de Amsterdamse kunst- en cultuursector
 • zichtbaar deel uitmaken van het culturele leven in Amsterdam
 • flexibele werkhouding

Other skills

 • analytisch denkvermogen
 • netwerkkwaliteiten
 • communicatief sterk
 • het vermogen om buiten de kaders van een aanvraag te kijken en kansen en mogelijkheden te zien binnen de visie van het fonds
 • kan redeneren vanuit de positie van zowel de beleidsmaker als de kunstenaar
 • het vermogen om kennis van de actuele Amsterdamse kunst- en cultuursector om te zetten naar de doelstellingen van het AFK

Respond

Stuur uw motivatie en CV vóór maandag 10 oktober 2016 aan Clayde Menso, directeur-bestuurder van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, via secretariaat@afk.nl. Vragen? Bel: 020 – 52 00 520 of mail secretariaat@afk.nl. Kijk ook op onze website: www.afk.nl

one of our members

Members of Culture Press co-own our cooperative for a small monthly or annual fee, and may also contribute content to the site when appropriate. For members with an institutional membership, we offer the possibility of posting their press releases unabridged. Also want to become a member? You can. Please visit this pageView Author posts

Private Membership (month)
5€ / Maand
For natural persons and self-employed persons.
No annoying banners
A special newsletter
Own mastodon account
Access to our archives
Small Membership (month)
18€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of less than €250,000 per year
No annoying banners
A premium newsletter
All our podcasts
Your own Mastodon account
Access to archives
Posting press releases yourself
Extra attention in news coverage
Large Membership (month)
36€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of more than €250,000 per year.
No annoying banners
A special newsletter
Your own Mastodon account
Access to archives
Share press releases with our audience
Extra attention in news coverage
Premium Newsletter (substack)
5 trial subscriptions
All our podcasts

Payments are made via iDeal, Paypal, Credit Card, Bancontact or Direct Debit. If you prefer to pay manually, based on an invoice in advance, we charge a 10€ administration fee

*Only for annual membership or after 12 monthly payments

en_GBEnglish (UK)