Toch voor de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, geld voor een orkestenfusie in Zuid en 4,7 miljoen voor een kennisinstituut voor . De van de Nederlandse Cultuursector is dankzij een tweede advies van de Raad voor Cultuur een beetje minder extreem geworden. Naast de genoemde positieve beoordeling is er ook geld voor een kennisinstituut voor de creatieve sector (7 miljoen), het Letterkundig en het jeugdtheaterinitiatief van , dat daarmee een streep zet door de plannen van Toneelgroep Max om zich vanuit ook op Den Haag te richten.

In het vandaag uitgebrachte advies wordt over bijna 45 miljoen aan een definitief advies uitgebracht. Daarmee zijn een aantal wonden geheeld, maar blijven een paar andere wonden open. In het jeugdtheater werd flink overvraagd: daar is de nieuwe aanvraag van drie instellingen afgewezen. Voor de journalisten onder u is het verder prettig te weten dat het Persmuseum mag blijven bestaan.

Het hele advies is ook hieronder te lezen:

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

https://cultureelpersbureau.nl//wp-content/uploads/2012/08/Slagen-in-Cultuur-het-vervolg.pdf

Foto bovenaan:
Scroll naar top