Foto bovenaan:

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:
Sir Simon Rattle is er nogal duidelijk over:
“The entire world must be as horrified and puzzled as I am to see such a massive destruction of orchestral and choral institutions in Holland.” (de hele muziekwereld moet wel even geschokt en verbijsterd zijn als ik ben, bij de aanblik van zo’n grootschalige verwoesting van orkestrale en chorale instituten in .)
De wereldberoemde chefdirigent van  het al even wereldberoemde orkest Berliner Philharmoniker heeft een mail gestuurd (vanaf zijn iPhone, blijkens de handtekening) naar het Muziekcentrum van de Omroep, dat volgens de plannen van het nieuwe kabinet Rutte per 2015 moet worden opgeheven. Rattle, wiens eigen naam miljoenen waard is, neemt de opheffing van drie en het enige professionele koor dat Nederland rijk is een niet te overzien verlies voor het artistieke leven in :
“It is certainly unprecedented in my lifetime, and an incalculable loss to the artistic life of Europe. These institutions, which have been patiently built up over decades, take only a quick signature to destroy, and once lost they are impossible to restore. I would urge those responsible not to weaken Holland’s enviable reputation as a cultural centre by this thoughtless and damaging attack.”
(Het is zeker nog nimmer vertoond in mijn leven, en een niet te overzien verlies voor het artistieke leven in Europa. Deze instituten, die met veel geduld in tientallen jaren zijn opgebouwd, kunnen met een simpele pennenstreek verwoest worden, maar eenmaal verloren kunnen ze onmogelijk wer herogebouwd worden. Ik dring er bij hen die hiervoor verantwoordelijk zijn op aan om de benijdenswaardige positie van Nederland als een cultureel centrum van de wereld niet te verzwakken door deze onnadenkende en beschadigende aanval.)
Scroll naar top